Diskuze není určena k šíření reklamy, spamu, odkazů na komerční webové stránky, k poptávkám nebo nabídkám nelegálně šířeného obsahu. Je také zakázáno vkládání stejných (opakujících se) příspěvků.
   Diskuzní příspěvky nesmí obsahovat a propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci, je zakázáno používat vulgární výrazy a urážky, pomluvy, výhružky a agresivní provokace, zneužívat diskuzi k nekalé soutěži apod.
  Pro přispívání do diskuze není nutné se registrovat. Neomezujeme anonymitu přispěvatelů, ale na druhé straně očekáváme, že této možnosti nebudou zneužívat. Je zakázáno vydávat se v diskuzi za někoho jiného a také zveřejňovat identitu či osobní údaje jiných osob proti jejich vůli.

Diskuzní fórum

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Geoportál města Odolena Voda

Další informace  zde.

Kontakt

Pro Odolenu Vodu, z.s. Předseda spolku
Ing. Lucie Švecová
svecova.l25(zav)seznam.cz