Základní cíle spolku 

"Pro Odolenu Vodu, z.s."

 •   ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;
 •   ochrana životního prostředí;
 •   ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
    urbanizované i neurbanizované krajiny;
 •   ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných
    oblastech;
 •   tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy,
    především pěší a cyklistické;
 •   ochrana zeleně v lokalitě;
 •   péče o území;
 •   podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti
    ve správních řízeních, týkajících se ochrany životního
    prostředí a kulturních památek v Odoleně Vodě a okolí; 
 •   ochrana životního prostředí a důstojného života občanů
    ve městě Odolena Voda, které vážně ohrožuje připravované
    rozšíření a provoz letiště ve Vodochodech;
 •   omezit na co nejmenší míru škodlivé vlivy z nově připravované
    mimoúrovňové křižovatky na D8 a silnici III/0087 – Odolena
    Voda - Dolínek

Výpis ze spolkovéh rejstříku

Geoportál města Odolena Voda

Další informace  zde.

Založení Občanského sdružení

Pro Odolenu Vodu

oznamuje,že bylo dne 12.11.2012 

zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR a bylo mu přiděleno

IČ 01224395.

Změna stanov spolku

Změnou stanov spolku dne 12.11.2014 jsme změnili název na spolek 

Pro Odolenu Vodu, z.s. 

Kontakt

Pro Odolenu Vodu, z.s. Předseda spolku
Ing. Lucie Švecová
svecova.l25(zav)seznam.cz